Zakres tematyczny analizy to publikacje w mediach społecznościowych dot. tragicznej śmierć Pana Igora Stachowiaka ujawnione przez „Superwizjer” TVN. Poniższa analiza obejmuje okres od 20.05.2017 do 30.05.2017.

Lawina skutków w social media jakie wywołała sprawa #Igora:
Sprawa #Igora to jeden z największych kryzysów wizerunkowych jaki spotkał Polską Policję od lat. Warto zaznaczyć, że największe wydarzenie społeczne w mediach społecznościowych ostatnich lat to #czarnyprotest, który uzyskał 60K wzmianek.

Kluczowym kanałem dystrybucji informacji był Internet oraz media tradycyjne. Od momentu publikacji ponad 90% dyskusji odbywało się w kanale Facebook.

Dynamika dyskusji

Liczba interakcji dot #Igor w kanale Facebook w analizowanym okresie to ponad 55K komentarzy, 56K udostępnień i 22MLN potencjalnego zasięgu. Posty opublikowane w kanale Facebook, które uzyskały największy zasięg:

W 100% ww. posty pokrywają się z postami, które uzyskały największą liczbę interakcji (polubienia, komentarze, udostępniania).

Dużo mniejsza dyskusja dot. sprawy #Igora odbyła się w kanale Twitter.
Tweety z największym zasięgiem:

Tweety z największą liczbą interakcji:

Dyskusja poza mediami społecznościowymi wyglądała następująco:

Portale, które pisały najwięcej o sprawie:

Dynamika kryzysu

Największy zasięg w sieci temat uzyskał w momencie debaty w sejmie – 9,7MLN i 23K wzmianek. Dane wskazują drastyczny spadek zainteresowania po 27.05.17, czyli zmianach ogłoszonych przez nowego komendanta.

W trakcje debaty szef MSWiA oraz wiceminister Zieliński odpowiedzialny za Policję nie stali się symbolami całej afery.

Analiza profili mediów, których publikacje wzbudzały największe zaangażowanie:
FACEBOOK

TWITTER

Analiza treści – chmura słów

Twitter

Wykop.pl

Fora Internwetowe

Blogi

Wizualizacja konwersacji – Twitter

Komentarz:

  • Pomimo ogromnej tragedii, w momencie publikacji nagrań z przez Superwizjer TVN , szefostwo policji zareagowało bardzo sprawnie w miarę szybko dymisjonując osoby pośrednio i bezpośrednio odpowiedzialne za tragedię.
  • Jak pokazują dane dzień po dymisji zainteresowanie sprawą w sieci drastycznie spadło. Analiza komentarzy wskazuje, że pomimo szoku społeczeństwa, dymisje szybko uspokoiły sytuację.
  • Debata sejmowa 24.05 wzbudziła ogromne zainteresowanie w sieci, jednak opozycji nie udało się uzyskać szerszego przekazu, który spersonifikowałby problem jako brak kompetencji wiceministra Zielińskiego.
  • Wizerunek Policji po sprawie #Igora drastycznie się załamał. Głównym wyzwaniem dla tej instytucji w kolejnych mc. będzie odbudowa reputacji i zaufania społeczeństwa.