Ilość czasu spędzanego przez nastolatków na portalach społecznościowych wzrosła o 62,5 proc. od 2012 roku i nadal rośnie. Tylko w zeszłym roku średni czas spędzany przez nastolatków w social media szacowano na 2,6 godziny dziennie. Krytycy twierdzą, że więcej czasu przed ekranem zwiększa depresję i lęk u nastolatków. Jednak nowe badania prowadzone przez Sarah Coyne, profesor na Uniwersytecie Brighama Younga wykazały, że ilość czasu spędzanego w mediach społecznościowych nie zwiększa bezpośrednio lęku ani depresji u nastolatków.

„Spędziliśmy osiem lat, starając się naprawdę zrozumieć związek między czasem spędzanym w social media a depresją rozwijających się nastolatków” – powiedziała Coyne o swoim badaniu opublikowanym w Computers in Human Behaviour. „Gdyby wydłużyli czas spędzany w mediach społecznościowych, czy sprawiłoby to, że byliby bardziej przygnębieni? Czy gdyby skrócili czas spędzany w mediach społecznościowych, czy byliby mniej przygnębieni? Odpowiedź brzmi – nie. Stwierdziliśmy, że czas spędzany w mediach społecznościowych nie był tym, co wpływało na niepokój lub depresję”.

Social media a depresja

Zdrowie psychiczne to zespół wieloprocesowy, w którym żaden stresor nie jest przyczyną depresji lub lęku. To badanie pokazuje, że nie tylko ilość czasu spędzanego w mediach społecznościowych prowadzi do wzrostu depresji lub lęku u nastolatków.

„W tym temacie nie tylko ilość czasu jest ważna dla większości dzieci. Na przykład dwoje nastolatków może korzystać z mediów społecznościowych przez dokładnie taki sam czas, ale mogą mieć oni znacznie różne wyniki z powodu sposobu, w jaki z nich korzystają” – powiedziała Coyne.

Coyne ma trzy sugestie dotyczące korzystania z mediów społecznościowych w zdrowszy sposób.

  • Należy być aktywnym zamiast pasywnym użytkownikiem. Zamiast po prostu przewijać strony, trzeba aktywnie komentować, publikować i „lajkować” inne treści.
  • Trzeba ograniczyć korzystanie z mediów społecznościowych co najmniej godzinę przed zaśnięciem. Wystarczająca ilości snu jest jednym z najbardziej ochronnych czynników dla zdrowia psychicznego.
  • Należy działać w sposób zamierzony. Najpierw trzeba określić swoje motywacje do interakcji z mediami społecznościowymi.

„Jeśli zaczniesz szukać informacji lub nawiązywać kontakty z innymi, może to mieć bardziej pozytywny efekt niż wchodzenie na portale społecznościowe tylko z powodu nudy” – powiedziała Coyne.

Metodologia badania

Aby zrozumieć zdrowie psychiczne nastolatków i ich korzystanie z mediów społecznościowych, badacze pracowali z grupą 500 osób w wieku od 13 do 20 lat. Młodzież wypełniała ankiety raz w roku przez okres ośmiu lat. Sposób korzystania z mediów społecznościowych badano pytając uczestników, ile czasu spędzili na portalach społecznościowych w typowy dzień. Aby zbadać depresję i lęk, uczestnicy odpowiadali na pytania w różnych skalach, aby wskazać objawy depresji i poziomy lęku. Wyniki te zostały następnie przeanalizowane na poziomie indywidualnym, aby sprawdzić, czy istnieje silna korelacja między tymi dwiema zmiennymi.

Młodzież w wieku 13 lat zgłosiła średnie korzystanie z mediów społecznościowych. Był to przedział od 31 do 60 minut dziennie. Te średnie poziomy rosły wraz z wiekiem badanych, tak że u starszych nastolatków osiągały nawet do dwóch godzin dziennie. Ten zwiększony czas spędzany w sieciach społecznościowych nie przewidział przyszłego zdrowia psychicznego. Oznacza to, że wzrost liczby nastolatków korzystających z sieci społecznościowych powyżej typowych poziomów czasu nie przewidywał wystąpienia lęku lub depresji rok później.

Źródło: medicalxpress.com