532 090 723 biuro@apostolowieopinii.com ul. Dąbrowskiego 7, 42-202 Częstochowa

Analiza · Wycieczki, wakacje

W poniższej analizie sprawdziliśmy jak aktywność popularnych w Polsce firm oferujących wycieczki turystyczne i wakacje zagranicą prezentuje się na tle całości dyskusji dot. biur podróży. Tym razem badaniu poddaliśmy takie...

Ostatnie wpisy zamieszczone na blogu  

O NAS:

Jesteśmy najstarszą i najbardziej doświadczoną polską agencją doradczą, działającą w obszarze zarządzania reputacją w Internecie oraz mediach społecznościowych. Zajmujemy się monitoringiem Internetu oraz analizą sentymentu i emocji w Internecie i w social media.

Na co dzień naszą pracą wspieramy wiele podmiotów, dostarczając im analizy działań marketingowych, badania aktywności w sieci, audyty wizerunkowe i raporty statystyczne. Nasi partnerzy otrzymują wiedzę, która wspiera ich komunikację w sieci oraz poprzez nasze pogłębione analizy sentymentu i emocji pozwala trafnie odczytywać oczekiwania płynące z sieci.

Wszystkie teksty i grafiki zamieszczone na blogu AO stanowią własność intelektualną spółki Apostołowie Opinii sp. z.o.o. Próby kopiowania ich, udostępniania, czy przetwarzania całych tekstów bądź ich fragmentów, bez uzyskania pisemnej zgody, są zabronione.