Choć portfele Polaków powoli zaczynają odczuwać skutki inflacji  i spowolnienia gospodarki, na rynku przybywa galerii handlowych, a konsumpcja, choć wyhamowuje, wciąż jeszcze notuje przyrost. W przedstawionej analizie sprawdziliśmy aktywność czterech…