W najnowszym zestawieniu badamy jak pod względem aktywności dyskusji w sieci wypadały największe biura podróży działające w kraju. Porównaliśmy cztery aktywne na rynku firmy. Prześledziliśmy zarówno ich komunikację własną, jak i opinie użytkowników na ich temat.

Analiza obejmuje zakres czasowy od 1 kwietnia do 22 czerwca 2022 r. Największym zasięgiem i interaktywnością wpisów może pochwalić się TUI. Podwyższone wyniki zyskiwała też Itaka. Widoczne były także Coral Travel oraz Rainbow Tours.


 TUI przykuwało największe zainteresowanie,
choć w badanym okresie znajdowało się ono w trendzie spadkowym. Widoczne były zarówno doniesienia z branży turystycznej, jak i treści marketingowe firmy.

Dobre rezultaty uzyskała też Itaka, która z kolei w przyjętym okresie analizy zyskiwała raczej skokowe zainteresowanie – ponownie najwięcej uwagi przykuwały komunikaty związane z wydarzeniami w branży turystycznej.  
Wyniki TUI rzucają się w oczy na tle pozostałych firm, co związane jest z aktywną akcją marketingową firmy.

Jednocześnie warto zauważyć, że w miesiącach poprzedzających sezon wakacyjny, zainteresowanie badanymi biurami podróży raczej spadało. Czy okoliczność ta spowodowana jest postępującym kryzysem i odbije się na kondycji branży turystycznej? Na wnioski w tym zakresie trzeba jeszcze poczekać.


 Biuro Coral Travel cieszyło się najbardziej pozytywnymi opiniami internautów. Skupiali się oni przede wszystkim na jego szerokiej ofercie dostępnych kierunków. Podwyższone rezultaty w tym zakresie osiągało też TUI, które przyciągało zainteresowanych atrakcyjnymi cenami. Rainbow Tours przykuwało przychylny ruch z pomocą sprytnych zabiegów marketingowych, a także w związku z ciekawą ofertą na kierunku lubiane przez Polaków.

Każde z badanych biur osiągało przewagę wypowiedzi pozytywnych nad negatywnymi, jednak w przypadku Itaki różnica ta była najmniejsza – warto zauważyć, że biuro prowadziła działania prewencyjne, związane z możliwością ograniczenia liczby połączeń lotniczych z Polski. 
Dominującym kontekstem wypowiedzi w dyskusjach o biurach podróży ujętych w badaniu były ceny. Aktywne były również treści związane z lotami z Polski (m.in. w związku z doniesieniami o możliwości ograniczenia ruchu lotniczego w kraju).

Internauci wiele uwagi poświęcali też dostępnym kierunkom, porównywaniu ofert oraz obostrzeniom, które powstały podczas pandemii.

Według zgromadzonych danych, zainteresowanie czołowymi biurami podróży w Polsce w okresie przedwakacyjnym raczej spadało, zamiast wzrastać. Pokłosie pandemii oraz wciąż trwający konflikt zbrojny w regionie być może odbiły się także na chęciach lub możliwościach podróżniczych Polaków.

Najbardziej istotnymi dla internautów czynnikami w wyborze wakacyjnej oferty były ceny podróży, dostępne kierunki, a także kwestie związane z tranzytem (m.in. w kontekście obostrzeń pandemicznych).

Coral Travel, mimo umiarkowanej popularności, zyskiwało najwięcej opinii przychylnych. Dobrze wypadały też TUI i Rainbow Tours. Wizerunek Itaki był pozytywny, jednak tutaj odnotowano najmniejszą różnicę w liczbie wpisów pozytywnych i negatywnych.