532 090 723 biuro@apostolowieopinii.com ul. Dąbrowskiego 7, 42-202 Częstochowa
 

Apostołowie Opinii Sp. z o.o. 

ul. Dąbrowskiego 7
42-202 Częstochowa

Sąd Rejonowy dla miasta Częstochowy, XVII Wydział Gospodarczy,
KRS 0000538058,
NIP 5732852432,
REGON 36052889000000,

Kapitał zakładowy 60.000 zł opłacony w całości.

 

 532 090 723

 biuro@apostolowieopinii.com

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) kontaktując się z nami wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, poczty kurierskiej, telefonu oraz komunikatorów tylko i wyłącznie do celów realizacji zapytania. Więcej informacji na stronie Polityka Prywatności.

 

Ochrona reputacji firm i osób w sieci, analiza social media i internetu, zwalczanie kryzysów internetowych, moderowanie opinii, sprawdzanie wzmianek w sieci, ochrona reputacji w internecie, wzmianki w kanałach społecznościowych, platforma do analizy social media, kontrola social media, moderacja treści w internecie, zarządzanie reputacją, jak zniknąć z internetu, hejt definicja, fake news definicja, kontrolowanie social media, usuwanie negatywnych opinii, usuwanie negatywnych opinii

O NAS:

Jesteśmy najstarszą i najbardziej doświadczoną polską agencją doradczą, działającą w obszarze zarządzania reputacją w Internecie oraz mediach społecznościowych. Zajmujemy się monitoringiem Internetu oraz analizą sentymentu i emocji w Internecie i w social media.

Na co dzień naszą pracą wspieramy wiele podmiotów, dostarczając im analizy działań marketingowych, badania aktywności w sieci, audyty wizerunkowe i raporty statystyczne. Nasi partnerzy otrzymują wiedzę, która wspiera ich komunikację w sieci oraz poprzez nasze pogłębione analizy sentymentu i emocji pozwala trafnie odczytywać oczekiwania płynące z sieci.

Wszystkie teksty i grafiki zamieszczone na blogu AO stanowią własność intelektualną spółki Apostołowie Opinii sp. z.o.o. Próby kopiowania ich, udostępniania, czy przetwarzania całych tekstów bądź ich fragmentów, bez uzyskania pisemnej zgody, są zabronione.