17 sierpnia 2023

Analiza · Wizerunek wirtualnych operatorów telefonii komórkowej

Na rynku telefonii komórkowej w ostatnich latach pojawiło się wielu operatorów alternatywnych telefonii komórkowych, tzw. operatorów wirtualnych.

W przedstawionej analizie sprawdziliśmy aktywność czterech alternatywnych podmiotów telefonii komórkowej, które w badanym okresie przyciągały ponadprzeciętne zainteresowanie społeczności. Prześledziliśmy zarówno komunikację własną marek, jak również opinie internautów na ich temat.

Przez większość badanego przedziału czasowego (20.06.2022 r. – 19.07.2022 r.) sieć Mobile Vikings zyskiwała wysokie zainteresowanie, wyprzedzając pozostałych operatorów ujętych w zestawieniu. Wysokie wyniki związane były m.in. z dobrze prowadzoną akcją marketingową na Facebook’u oraz atrakcyjnymi promocjami.

Sieć Virgin Mobile również wykazała podwyższone zainteresowanie internautów. Uwagę na siebie skupiła także kuszącymi promocjami. Jednym z obszarów wpływających na popularność tego operatora były jego promocje dla nowych użytkowników.

Pozostali operatorzy utrzymywali się na stosunkowo niskim, w porównaniu do wymienionych wcześniej, poziomie.

W kontekście pozytywnych wypowiedzi najwięcej mówiło się o Mobile Vikings. Internauci pozytywnie odbierali wszelkie akcje marketingowe na Facebooku. Ponadto Vikingowie oferowali dodatkowe 20 GB, do wykorzystania w ciągu dwóch lat oraz do standardowej oferty dodali darmowe krajowe MMSy.

Sieć Lajt Mobile, z kolei, ogłosiła wyniki konkursu fotograficznego zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka, co wywołało sporo pozytywnych reakcji internautów.

Virgin Mobile i a2mobile generowały umiarkowany poziom pozytywnego odbioru przez internautów.

Przeanalizowaliśmy również najaktywniejsze konteksty wypowiedzi, obecne w obrębie dyskusji pozytywnych na temat alternatywnych operatorów telefonii komórkowej. W większości kontekstów prym wiódł Mobile Vikings. Uzyskał on najwięcej pozytywnych wypowiedzi w kontekstach zasięgu, Internetu, promocji i bonusów oraz ceny. Możliwe, że tak dobre wyniki uzyskał dzięki angażowaniu internautów i aktywny udział w komunikacji. Virgin Mobile i Lajt Mobile natomiast uzyskały najwięcej pozytywnych komentarzy spośród wszystkich operatorów w kontekście obsługi klienta.

Sieć Mobile Vikings osiągała największą liczbę wzmianek, pośród których istotną część stanowiły treści przychylne. Był to najlepszy wynik w zestawieniu, co świadczy o zadowoleniu użytkowników z poziomu usług świadczonych przez tego operatora. Wśród wypowiedzi pozytywnych przeważała prostota obsługi sieci, bezproblemowy dostęp do Internetu oraz korzystne bonusy dla użytkowników.

Podwyższone rezultaty w tym zakresie uzyskały także sieci Lajt Mobile i a2mobile. Na uwagę zasługuje tutaj sprawnie działający Internet oraz atrakcyjne promocje.

Warto odnotować też bardzo niski poziom udziału procentowego wpisów negatywnych w przypadku Mobile Vikings i Lajt Mobile. Internauci byli zadowoleni z poziomu obsługi klienta.

W przypadku Virgin Mobile, z kolei przeważają wpisy negatywne. Warto w tym wypadku poświęcić uwagę poprawie wizerunku marki. Użytkownicy skarżą się głównie na brak zasięgu, słabą jakość łącza internetowego oraz problemy z rozmowami w roamingu. Ponadto negatywnie oceniano jakość obsługi na infolinii.

Najaktywniejsze konteksty wypowiedzi w dyskusjach internautów związane były przede wszystkim z działaniem sieci – nieco mniej uwagi przykuwały konkretne oferty i pakiety, choć kontekst ten również był widoczny na tle pozostałych.

Znaczne zainteresowanie przykuwała kwestia Internetu i darmowych gigabajtów. Widoczne były też treści odnoszące się do tematów związanych z utrzymaniem numerów.

Przewijały się też nazwy większych sieci standardowej telefonii komórkowej, na zasadzie porównania ofert.

Niniejsze zestawienie zdominowane zostało przez sieć Mobile Vikings. Sieć ta była najbardziej rozpoznawalna, na tle porównywanej konkurencji. Swoją pozycję zawdzięcza zarówno swojej atrakcyjnej ofercie cenowej, jak również dobrej komunikacji z użytkownikami.

Lajt Mobile i a2mobile osiągnęły umiarkowane wyniki. Użytkownicy chwalili sprawne działanie Internetu oraz korzystne promocje. Marki te mają pole do zwiększenia zaangażowania społeczności w swojej komunikacji marketingowej.

Mimo dobrej akcji marketingowej, w przypadku Virgin Mobile widoczne były wypowiedzi negatywne – być może potrzebne są tu kroki, które skierują ruch medialny dotyczący tego operatora w bardziej przychylne obszary. Głównym tematem omawianym w dyskusjach była konieczność poprawy jakości zasięgu. Warto poświęcić też uwagę pracy infolinii, która budziła negatywne emocje u społeczności.