17 sierpnia 2023

Analiza · alternatywni operatorzy telefonii komórkowych w Polsce

Oprócz dużych, rozpoznawalnych telekomów, na polskim rynku działa również wielu operatorów alternatywnych. Część z nich to mniejsze brandy największych firm, jednak coraz częściej zainteresowanie przykuwają też tzw. operatorzy wirtualni.

W niniejszej analizie zbadaliśmy aktywność pięciu podmiotów, które w badanym okresie przyciągały ponadprzeciętne zainteresowanie społeczności internetowej. Prześledziliśmy zarówno komunikację własną marek, jak i opinie użytkowników na ich temat.

Analiza obejmuje zakres czasowy od 1 marca do 8 czerwca 2022 r. Biorąc pod uwagę całokształt zgromadzonych rezultatów, sieć Mobile Vikings może pochwalić się najwyższym poziomem zasięgu oraz interaktywności wpisów. Podwyższoną rozpoznawalność uzyskała również sieć Nju Mobile. Ponadprzeciętny poziom interakcji notował też operator Lajt mobile. Zarówno Plush, jak i Virgin Mobile generowały natomiast raczej przeciętne rezultaty.

Przez większość badanego przedziału czasowego sieć Mobile Vikings zyskiwała wysokie zainteresowanie, wyprzedzające pozostałych operatorów ujętych w zestawieniu. Okoliczność ta związana była m.in. z atrakcyjnymi promocjami oraz dobrze przyjmowaną przez internautów kampanią marketingową.

Z podobnych względów, nieco podwyższone zainteresowanie notowała też sieć Nju Mobile – jednym z obszarów wpływających na popularność tego operatora były jego urodzinowe promocje. Operator ten został także Gwiazdą Jakości Obsługi.

Lajt Mobile z kolei przyciągało uwagę internautów atrakcyjnymi konkursami.

Mobile Vikings osiągało wysokie rezultaty pod względem zasięgu – oprócz dobrze przyjmowanych komunikatów promocyjnych, zainteresowanie przyciągała też kwestia obniżenia stawek na połączenia międzynarodowe, w założeniu stanowiąca wsparcie dla obywateli Ukrainy.

Zauważalne rezultaty w tym zakresie osiągała też sieć Nju Mobile – okoliczność ta wynika m.in. z faktu dobrze przyjmowanej przez użytkowników komunikacji własnej firmy.

Pozostali operatorzy alternatywni generowali raczej umiarkowany poziom potencjalnego dotarcia. 

Sieć Mobile Vikings osiągała największą liczbę wzmianek, pośród których istotną część stanowiły treści przychylne – w tym kontekście, był to najwyższy rezultat w zestawieniu, co świadczy o zadowoleniu użytkowników z poziomu usług świadczonych przez tego operatora. Nie bez znaczenia pozostaje tutaj także kwestia wsparcia obywateli Ukrainy.

Podwyższone rezultaty w tym zakresie uzyskała także sieć Nju Mobile. Na uwagę zasługuje tutaj sprawnie działająca obsługa klienta.

Warto odnotować też bardzo niski poziom udziału procentowego wpisów negatywnych w przypadku Lajt Mobile. Także ten operator aktywnie angażował się we wsparcie Ukraińców.

W przypadku Virgin Mobile można mówić z kolei o stosunkowo wyrównanym sentymencie wpisów, co może wskazywać na potrzebę poświęcenia uwagi kwestiom wizerunkowym.

Najaktywniejsze konteksty wypowiedzi w dyskusjach internautów związane były przede wszystkim z usługą abonamentu – nieco mniej uwagi przykuwała oferta na kartę, choć kontekst ten również był widoczny na tle pozostałych.

Znaczne zainteresowanie przykuwała kwestia Internetu i darmowych gigabajtów. Widoczne były też treści odnoszące się do różnego typu pakietów, a także tematów związanych z utrzymaniem numerów.

Niniejsze zestawienie zdominowane zostało przez sieć Mobile Vikings, która zyskiwała największą rozpoznawalność oraz cieszyła się najlepszym wizerunkiem, na co wpływ miały zarówno atrakcyjna oferta tego operatora oraz dobrze przyjmowane działania promocyjne, jak i wsparcie udzielane obywatelom Ukrainy.

Działania pomocowe miały wpływ także na wizerunek Lajt Mobile. Z kolei Nju Mobile przyciągało zainteresowanie dzięki dobremu marketingowi, a także wysokim poziomem jakości obsługi klienta.

Virgin Mobile i Plush osiągały raczej umiarkowane rezultaty. W przypadku pierwszej z wymienionych sieci warto zwrócić uwagę na wyrównany poziom liczby wypowiedzi pozytywnych i negatywnych – być może potrzebne są tu kroki, które skierują ruch medialny dotyczący tego operatora w bardziej przychylne obszary.