17 sierpnia 2023

[ANALIZA] Badanie pozytywnego wizerunku banków – które wypadły najlepiej?

W toku badania przeanalizowaliśmy dyskusje dotyczące następujących podmiotów: Alior Bank, Credit Agricole, Getin Noble Bank, ING, mBank, Millennium Bank, PKO BP oraz Santander.

Przyjęty okres analizy obejmuje przedział czasowy od 16 sierpnia do 13 września.

Na początku warto określić na podstawie aktywności całej dyskusji (czyli wszystkich wpisów opublikowanych w badanym przedziale czasowym) na temat banków, jak kształtowało się zainteresowanie poszczególnymi podmiotami ujętymi w analizie. Poniższy wykres obrazuje wyraźny wzrost popularności banku Santander; wysoki, choć pojedynczy skok zainteresowania Credit Agricole; oraz stosunkowo stabilne, ponadprzeciętne rezultaty PKO BP.

Biorąc pod uwagę wszystkie opublikowane w tym czasie wypowiedzi pozytywne, widoczna jest wyraźna korelacja wzrostu zainteresowania bankiem Santander ze wzrostem liczby publikowanych na jego temat treści korzystnych wizerunkowo. Podobną okoliczność, choć w mniejszym stopniu, zaobserwowano w przypadku skoku popularności Credit Agricole. Ponadprzeciętne rezultaty osiągał też mBank, choć były to raczej okazjonalne wzrosty, aniżeli stała tendencja.

Przeanalizowaliśmy również najistotniejsze z punktu widzenia klienta konteksty wypowiedzi, związane z pozytywnym wizerunkiem poszczególnych banków. W tym ujęciu widoczna była przede wszystkim dominacja treści związanych z bankowością elektroniczną (np. aplikacja mobilna, serwis internetowy) oraz usługami bankowymi (np. lokaty, kredyty, pożyczki). W tym zakresie najwyższe rezultaty uzyskał bank ING. Podwyższone wyniki widoczne były również w przypadku mBanku, PKO BP i banku Santander.