17 sierpnia 2023

[ANALIZA] Badanie pozytywnego wizerunku najpopularniejszych ubezpieczalni

Kluczem do wyboru towarzystw ubezpieczeniowych przeanalizowanych w toku badania była ich popularność (określana poprzez sumę interakcji) na Facebooku. Wybraliśmy 8 ubezpieczalni – Nationale-Nederlanden, Aviva, Link4, WIener, PZU, Compensa, Allianz i ERGO Hestia.

Przyjęty okres analizy obejmuje przedział czasowy od 24 sierpnia do 22 września.

Biorąc pod uwagę dynamikę całej dyskusji na temat ubezpieczalni, można zauważyć, że szczególnie wysokie zainteresowanie generowały PSU oraz Allianz. Okazjonalnie widoczne były też treści związane z firmą Wiener. Wyniki pozostałych firm ujętych w badaniu stały na raczej przeciętnym poziomie.

W kontekście wszystkich wpisów pozytywnych, widoczna jest wyraźna dominacja firmy Allianz. Okazjonalnie delikatnie ponadprzeciętne rezultaty osiągały też PZU i ERGO Hestia.

Według analizy kontekstów wypowiedzi dotyczących m.in. poszczególnych typów świadczonych usług, można zauważyć ciekawe zależności – najwięcej wpisów pozytywnych na temat ubezpieczeń samochodu uzyskało PZU, ubezpieczenia na życie i zdrowie uzyskały najwyższy wynik w Nationale-Nederlanden, a LINK4 odnotowało najwyższy rezultat w przypadku ubezpieczeń mieszkania lub domu. Dodatkowo PZU uzyskało wyższą niż konkurenci liczbę wzmianek pozytywnych w kontekstach dotyczących obsługi szkód i roszczeń oraz infolinii, a także ponadprzeciętny rezultat w kontekście obsługi klienta, razem z ERGO Hestią.