17 sierpnia 2023

[ANALIZA] Jak w sieci kształtują się nastroje odnośnie wpływu wojny w Ukrainie na sektor MŚP?

Według ostatniego badania Krajowego Rejestru Długów, prawie 40% ankietowanych, wyłonionych spośród polskich przedsiębiorców, obawia się negatywnego wpływu wojny w Ukrainie na sytuację małych i średnich firm w kraju.

Okoliczność ta wiązać może się z ograniczeniem nakładów na inwestycje, przedłużaniem terminów realizacji płatności (lub wręcz wstrzymywaniem zapłaty), podnoszeniem cen towarów i usług, czy też rezygnacją z planowanych projektów. Nie bez znaczenia pozostaje także wciąż widoczny wpływ innych zjawisk globalnych – wszak polska gospodarka w przededniu rozpoczęcia działań wojennych za naszą wschodnią granicą, borykała się już ze skutkami pandemii COVID-19.

W niniejszej analizie zaprezentujemy dane dotyczące okresu 1.02-8.05.2022. Badany obszar tematyczny związany jest z kondycją małych i średnich firm w Polsce.

Pod względem sumarycznych rezultatów, badany temat generował umiarkowane rezultaty. Należy jednak pamiętać, że przez zdecydowaną większość przyjętego okresu analizy, w przestrzeni medialnej dominowały treści związane z jednym tylko obszarem tematycznym (wojna w Ukrainie, która rozpoczęła się w końcówce lutego).

Dyskusja dotycząca słabnącej kondycji sektora MŚP w Polsce trwała jeszcze przed rozpoczęciem działań wojennych. W ostatnim czasie widoczny był wyraźny skok zainteresowania tematami związanymi z inflacją, wzrostem cen surowców energetycznych oraz niekorzystnymi prognozami dla polskiej gospodarki.

Najaktywniejszym miejscem dyskusji w badanym okresie był portal Money.pl. Podwyższoną aktywność generowały również Facebook i Twitter. W większości źródeł opinie negatywne wyraźnie przewyższały liczebnością komentarze pozytywne. Warto zauważyć też liczną obecność portali informacyjnych o tematyce gospodarczej i biznesowej.

Najwyższy poziom negatywnego sentymentu wypowiedzi odnotowano jeszcze przed pierwszą fazą działań wojennych – wówczas uwagę przykuwały m.in. treści związane z obawami przedsiębiorców o wzrost cen surowców energetycznych, a także kwestiami podatkowymi (warto pamiętać, że były to pierwsze miesiące po wejściu w życie przepisów związanych z rządowym programem „Polski Ład”). Od marca w polskojęzycznym Internecie odnotowano stosunkowo stabilny wzrost liczby wypowiedzi negatywnych, publikowanych w obrębie treści dotyczących kondycji sektora MŚP.

Największa aktywność kontekstów odnoszących się do Polski lub Ukrainy wskazuje na rozpoznanie przez uczestników dyskusji znacznego wpływu destabilizacji sytuacji w regionie na lokalne gospodarki. Internauci wiele uwagi poświęcili też wzrostowi cen i inflacji. W tle powracał również kontekst pandemii, której pokłosie (w ujęciu gospodarczym) stało się kolejnym elementem równania – jego ostateczny wynik może prowadzić do następstw o charakterze kryzysu.

Słowem podsumowania – biorąc pod uwagę zgromadzone dane, polski sektor MŚP borykał się z trudnościami jeszcze przed zmianą sytuacji w regionie, wywołaną przez inwazję Rosji na Ukrainę. Głównym problemem pozostaje wzrost cen energii, który obecnie został jeszcze spotęgowany – rosnący koszt utrzymania firm uderzy także w portfel statystycznego Polaka, który nie ma obecnie łatwego życia, uwzględniając np. prognozy inflacyjne.