17 sierpnia 2023

[ANALIZA] Wizerunek kampanii #StopRussiaNow w polskojęzycznym Internecie

Dnia 23 kwietnia 2022 r. premier Mateusz Morawiecki ogłosił działania w zakresie „billboardowej akcji specjalnej, która ma budzić sumienia”. W efekcie do europejskich miast ruszyły transporty z tablicami, których hasłem przewodnim jest #StopRussiaNow. Zapowiedziano także amplifikację przekazu z wykorzystaniem tak mediów tradycyjnych, jak i Internetu i social media. Zbadaliśmy jak w polskojęzycznym Internecie kształtowała się aktywność medialna tego hashtaga oraz jaki sentyment widoczny był w dyskursie.

Biorąc pod uwagę sumaryczne wyniki dotyczące aktywności frazy #StopRussiaNow, można określić, że w szczycie aktywności generował on stosunkowo wysokie rezultaty (uwzględniając fakt, że przeanalizowano wyłącznie ruch bezpośrednio związany z hashtagiem).

Największe zainteresowanie badanym tematem obserwowano na samym początku jego aktywności medialnej. Uwagę społeczności internetowej przykuwała też kwestia źródeł finansowania kampanii, widoczna 26 kwietnia – poruszenie budziły doniesienia o planach wykorzystania funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego, pochodzących ze środków przeznaczonych na pomoc ofiarom inwazji Rosji.

Pod względem aktywności, dominującymi miejscami dyskusji były platformy social media – Twitter i Facebook. Okoliczność ta nie dziwi, biorąc pod uwagę hashtagowy rodowód akcji. Warto zauważyć też podwyższony poziom negatywnego sentymentu wypowiedzi w najaktywniejszych źródłach.

Należy odnotować, że znaczną popularność zyskiwały komunikaty profili związanych z opozycją, uderzające w działania strony rządzącej. Treści krytyczne wyraźnie dominowały w okresie największej aktywności badanego tematu. Dyskurs negatywny powrócił także kilka dni później, gdy w sieci ukazały się doniesienia o kosztach kampanii oraz sposobach ich pokrycia.

Najpopularniejszy kontekst tematyczny w obrębie badanego tematu dotyczył bezpośrednio premiera Mateusza Morawieckiego. Widoczne były również liczne nawiązania do inwazji Rosji na terytorium Ukrainy. Odnotowano też obecność wzmianek dotyczących profili polityków, zarówno opozycyjnych, jak i konserwatywnych.

Jak można ocenić aktywność medialną w obrębie hashtaga #StopRussiaNow? Należy zwrócić uwagę na jego znaczną popularność w początkowym okresie aktywności oraz stosunkowo szybkie wygaśnięcie zainteresowania. Dodatkowo trzeba odnotować, że istotna część wypowiedzi o sprecyzowanym charakterze miała wydźwięk negatywny – można odnieść wrażenie, że krytyka ze strony opozycji w dużej mierze przyczyniła się do sumy prezentowanych rezultatów, a sama wymowa akcji została zepchnięta na dalszy plan.