18 sierpnia 2023

Analiza · Konta osobiste

W najnowszej analizie sprawdzamy jak konta osobiste w popularnych bankach – BNP Paribas, Santander Bank Polska, Credit Agricole, mBank – wypadały w opiniach internautów.

Badany okres obejmuje dyskusje od 29 stycznia 2023 r. do 27 kwietnia 2023 r. Najwięcej wzmianek zaobserwowano nt. konta osobistego banku Santander, natomiast najwyższy zasięg wygenerowały publikacje związane z eKontem mBanku. Mimo to użytkownicy sieci największe zaangażowanie (największa ilość interakcji – reakcji, komentarzy i udostępnień) wyrażali w związku z publikacji dot. oferty BNP Paribas. Oferta Credit Agricole budziła najniższe zainteresowanie w porównaniu z pozostałymi analizowanymi bankami.

Przez cały badany okres największą liczbę wzmianek osiągał bank Santander. Usługa konto „Jakie chcę” została dobrze oceniona w rankingu kont osobistych opublikowanym na portalu Rekin Finansów – druga pozycja zestawienia. Dyskusję pobudziło też ogłoszenie promocji – 480zł za założenie konta „Jakie chcę”. W tym kontekście zaobserwowano mieszane emocje komentujących, którzy zwracali uwagę m.in. na niejasne zasady promocji.

Internauci wyrażali wysokie zainteresowanie w związku z publikacjami dot. konta osobistego BNP Paribas. W badanym okresie bank ogłosił aż dwie promocje – w lutym 430zł  i w marcu 450zł za założenie konta osobistego. Ponownie, dla niektórych internautów zasady promocji okazały się niejasne, w efekcie czego ich wnioski były odrzucane przez system jako niespełniające warunków, co opisywali w dyskusjach. W przypadku drugiej promocji zaobserwowano opinie, według których zasady udziału zostały już doprecyzowane, w związku z czym można uznać, że bank podjął szybkie reakcje na wątpliwości klientów.

Dyskusja związana z kontem osobistym oferowanym przez Credit Agricole była najmniejsza w porównaniu do pozostałych analizowanych banków. Największe zainteresowanie widoczne było pod publikacją własną na fanpage Credit Agricole, informującą o możliwości założenia konta za pośrednictwem wideorozmowy z konsultantem banku.

Na przełomie lutego i marca widoczna była anomalia – skokowy wzrost zasięgu mBanku. Instytucja przekazała wówczas komunikat alarmujący o cyberoszustach, którzy podszywając się pod mBank, rozsyłają fałszywe e-maile z informacją o rzekomej konieczności potwierdzenia płatności SWIFT. Popularne publikacje widoczne były m.in. w mediach branżowych – kwestia cyberbezpieczeństwa jest nie do przecenienia w otaczającej nas codzienności – różnego rodzaju próby oszustw i wyłudzeń (np. z pomocą ataków phishingowych) stanowią codzienność, w związku z czym istotne jest natychmiastowe nagłaśnianie wszelkiego rodzaju prób działań internetowych przestępców.

Umiarkowaną popularność zyskiwały też treści dotyczące miejsc, jakie bank Santander zdobywał w branżowych rankingach i konkursach – na wyróżnienie zasługuje przede wszystkim 8 nagród w rankingu Instytucja Roku.

Rozkład procentowy sentymentu dla wszystkich analizowanych banków był podobny.

Pozytywnym wydźwiękiem charakteryzował się post Santander na Facebooku, z informacją o zdobyciu aż ośmiu nagród w rankingu Instytucja Roku. Negatywne opinie pojawiały się głównie w kontekście funkcjonowania aplikacji mobilnej Santander OneApp.

W przypadku mBanku zaobserwowano pozytywne opinie dot. poprawy funkcjonowania aplikacji mobilnej. Negatywnym sentymentem cechowały się natomiast wpisy odnoszące się do jakości obsługi klienta – głównie w zakresie kontaktu z infolinią.

Bank BNP Paribas w badanym okresie uzyskał największy procent wpisów pozytywnych na tle pozostałych analizowanych banków, była to jednak nieznaczna przewaga. Z dyskusji prowadzonej w sieci wynika, że początkowo negatywnie ocenione niejasne zasady udziału w promocji banku, zostały doprecyzowane, co spotkało się z pozytywnym odbiorem – warto podkreślić wagę szybkiej reakcji banku na opinie klientów.

Dyskusja związana z usługą Credit Agricole była najmniejsza w porównaniu do pozostałych analizowanych banków, jednak charakteryzowała się największym odsetkiem wypowiedzi o sentymencie negatywnym. Pod wpisem na fanpage’u, z informacją o możliwości założenia konta osobistego za pośrednictwem wideorozmowy z konsultantem, zgłoszono sytuację Fundację Fioletowy Pies, której wpłatomat Credit Agricole „wciągnął” gotówkę. W dyskusji udzielał się fanpage fundacji, pisząc o nieudanych próbach kontaktu z infolinią – inni użytkownicy także zgłaszali podobne problemy z reklamacjami. Ostatecznie środki zostały zwrócone na konto Fundacji, która podziękowała na szybkie rozpatrzenie ich sprawy.

Na podstawie analizy najpopularniejszych kontekstów wypowiedzi można określić, że uczestnicy dyskusji na temat kont osobistych w bankach skupiają się na cechach, wymaganiach i ofertach dotyczących kont, a także na potrzebach i wymaganiach klientów. Ważnymi kwestiami są również opłaty, limity oraz warunki, jakie muszą spełnić klienci, aby uzyskać konto osobiste.

.Analiza opinii internautów na temat kont osobistych w bankach BNP Paribas, Santander Bank Polska, Credit Agricole oraz mBank w okresie od 29 stycznia 2023 r. do 27 kwietnia 2023 r. wykazała, że najwięcej wzmianek w sieci odnosiło się do konta osobistego Santander. Z kolei największy zasięg wygenerowały publikacje związane z eKontem mBanku, a największe zaangażowanie internauci wyrażali w związku z publikacjami dotyczącymi oferty BNP Paribas. Oferta Credit Agricole w porównaniu z pozostałymi bankami budziła najmniejsze zainteresowanie.

Konto „Jakie chcę” w Santanderze zdobyło drugą pozycję w rankingu kont osobistych opublikowanym na portalu Rekin Finansów. Ogłoszenie promocji związanej z jego założeniem wzbudziło mieszane emocje z powodu niejasnych zasad, jednak dzięki szybkiej reakcji banku, udało się rozwiać wątpliwości. W przypadku BNP Paribas, internauci wyrażali wysokie zainteresowanie publikacjami dotyczącymi konta osobistego banku, który również ogłosił dwie promocje na założenie konta. W tym przypadku także zasady promocji okazały się niejasne dla niektórych internautów i tutaj również obserwowaliśmy szybką reakcję instytucji, co wskazuje na konieczność pozostawania w stałym kontakcie z klientami oraz przydatność monitoringu ich opinii na temat bieżącej działalności. Dyskusja na temat konta osobistego Credit Agricole była niewielka, a największe zainteresowanie pojawiło się pod publikacją na fanpage banku, informującą o możliwości założenia konta za pośrednictwem wideorozmowy z konsultantem.

W przypadku mBanku widoczna była anomalia na przełomie lutego i marca, kiedy to instytucja przekazała komunikat alarmujący o cyberoszustach. Najwięcej publikacji dotyczących mBanku pojawiło się w mediach branżowych. W tym przypadku szybka reakcja instytucji miała bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jego klientów – próby wyłudzenia stały się codziennością, w związku z czym każdy przypadek tego rodzaju musi być natychmiastowo nagłaśniany.