17 sierpnia 2023

[ANALIZA] Nagrody za „Polski Ład” na tle wizerunku programu

W ostatnim czasie redakcje medialne odnosiły się do tematu premii, jakie urzędnicy Ministerstwa Finansów otrzymali za przygotowanie programu „Polski Ład”. Jak okoliczność ta odbiła się na tle szerszej dyskusji z nim związanej?

W niniejszym badaniu przeanalizowaliśmy aktywność haseł poddanych analizie w obrębie ostatnich 30 dni – od 26 marca do 25 maja 2022 r.

Biorąc pod uwagę skalę rezultatów widocznych w obrębie badanych treści, można określić, że sumaryczne zainteresowanie tematem było stosunkowo wysokie.

Kwestie związane z nagrodami dla urzędników Ministerstwa Finansów przyczyniły się do znacznego wzrostu popularności dyskusji o programie „Polski Ład” – komunikaty te w okresie swojej szczytowej aktywności generowały zasięg na poziomie blisko 16 mln potencjalnych kontaktów z informacją.

Internauci najwięcej wpisów w obrębie badanych fraz publikowali w serwisach social media – na Facebooku i Twitterze. Ponadprzeciętną aktywność wykazywały również portale informacyjne o tematyce gospodarczej. Warto zauważyć, że w dyskusjach tych opinie o charakterze negatywnym wyraźnie przeważały nad komentarzami pozytywnymi.

Program „Polski Ład” nie cieszył się zbytnią przychylnością internautów, natomiast doniesienia o nagrodach dla urzędników wyraźnie pobudziły aktywność jego krytyków.

Najpopularniejsze konteksty wypowiedzi odnosiły się do osoby premiera, a także kwestii nagród otrzymanych przez urzędników. W tle wybrzmiewały również tematy związane z inflacją oraz sytuacją gospodarczą kraju.

Jak pokazują dane, ostatnie doniesienia prasowe przyczyniły się do wyraźnego wzrostu negatywnego sentymentu wypowiedzi w obrębie dyskusji dotyczących programu „Polski Ład”, jednak okoliczność ta jest raczej chwilowa – po dwóch dniach aktywność dyskusji spadła do poziomu normalnego dla tego zakresu tematycznego. Jednocześnie program ten nie był zbyt przychylnie odbierany przez internautów w całym przyjętym okresie analizy – w takim otoczeniu najmniejsza nawet iskra może wywołać pożar, choć w tym przypadku mówimy raczej o żarze, który już dawno przygasł.