17 sierpnia 2023

Analiza · Wiodące spółki energetyczne – podsumowanie 2022 r.

W poniższej analizie sprawdzimy jak pod względem komunikacji w sieci w roku 2022 wyglądały przedsiębiorstwa energetyczne w Polsce.

W poniższej analizie sprawdzimy jak pod względem komunikacji w sieci w roku 2022 wyglądały przedsiębiorstwa energetyczne w Polsce.

2022 rok był bardzo burzliwy dla sektora energetycznego. Duże poruszenie, dotyczące wszystkich spółek, wywoływały takie wydarzenia jak: krytyka niektórych podmiotów w sprawie podwyżki opłat tłumaczonej polityką klimatyczną UE, czy też postępowanie Urzędu Regulacji Energetyki (URE), dotyczące zmian taryf na sprzedaż energii elektrycznej. Dużo mówiło się również o braku węgla, co związane było bezpośrednio z kryzysem wywołanym inwazją Rosji na Ukrainę. Na otwarciu sesji giełdowej we wrześniu odnotowano widoczne w przestrzeni medialnej spadki wartości akcji koncernów paliwowych i energetycznych.

W badanym okresie największe zainteresowanie społeczności internetowej przykuwała spółka PGE. Największy wzrost odnotowano w momencie upublicznienia planu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie. Spore wzrosty pojawiały się również kiedy spółka postanowiła przenieść swoją siedzibę z Warszawy do Lublina oraz kiedy Greenpeace Polska wystosował proces przeciwko spółce. Domagał się on od PGE GiEK zaprzestania emisji gazów cieplarnianych i zamknięcia wszystkich elektrowni spółki w ciągu 8 lat.

Energa i Enea większą ilość wzmianek odnotowywały w związku z zakończoną klęską budową elektrowni węglowej w Ostrołęce, na której straciły łącznie 1,3 mld złotych.

Energa zmagała się też z pokłosiem medialnych doniesień o nepotyzmie w spółce, z kolei pracownicy Enei zostali porażeni prądem podczas wykonywania prac, co również zyskiwało popularność w mediach.

Wysoki zasięg generowały tematy krytyczne wobec sektora energetycznego, dotyczące głównie wzrastających kosztów energii elektrycznej. Spore zasięgi generował również temat braku węgla, organizowania transportów z zagranicy oraz problemów z dostępnością kluczowego dla energetyki surowca. We wrześniu zainteresowanie przykuwało tąpnięcie akcji koncernów paliwowych i energetycznych.

Największe zasięgi dotyczyły spółki PGE, która w październiku ogłosiła plan budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie.

W kwestii Tauronu, największe zainteresowanie zyskała sprawa naprawy leja kotła bloku 910 MW w Jaworznie. Firma po rozwiązaniu umowy z Rafako wybrała wykonawcę zastępczego, aby ukończyć prace w terminie.

Niska wycena akcji węglowej PGG przez Energę nie spodobała się części akcjonariuszy. Miliardy złotych, które spółki giełdowe zainwestowały w ratowanie finansów Polskiej Grupy Górniczej, po czterech latach są warte raptem kilka złotych i za taką symboliczną kwotę udziały w PGG przejął Skarb Państwa. Niezadowoleni akcjonariusze skierowali sprawę do prokuratury i Najwyższej Izby Kontroli.

Największy odsetek pozytywnych wypowiedzi i najmniejszy odsetek negatywnych uzyskała Enea. Pozytywny odbiór generowała m.in/ zbiórka 2 ton darów dla uchodźców z Ukrainy, zorganizowana przez pracowników firmy.

Negatywne opinie w przypadku wszystkich analizowanych firm dotyczyły znacznych podwyżek cen energii, przez które wiele polskich firm upada, a gospodarstwa domowe wyraźnie odczuwają wzrost kosztów. Negatywne opinie dotyczyły braku węgla, gigantycznych, kolejek po jego odbiór oraz przeciążenia stron internetowych (głównie PGE i Tauron).

Negatywne opinie dotyczące Energi były powiązane głównie z finansowaniem kampanii politycznych. Sporym echem odbiło się również wyprzedanie akcji PGG do Skarbu Państwa.

Przeanalizowaliśmy również najaktywniejsze konteksty wypowiedzi, obecne w obrębie dyskusji na temat przedsiębiorstw energetycznych. W każdej kategorii zdecydowaną przewagę odnotowało PGE. Spółka ta uzyskała bardzo dużo opinii, dotyczących cen energii elektrycznej, awarii i przerw w dostawie prądu, obsługi klienta, promocji i bonusów oraz serwisu. Kontekst cen energii był najaktywniejszy w przypadku wszystkich badanych podmiotów.

Czołowe tematy obecne we wpisach dotyczyły sytuacji energetycznej Polski, m.in. w kontekście bezpieczeństwa. Wysoko interesującym tematem były również ceny energii. W dyskusjach pojawiały się też wzmianki dotyczące innych spółek i podmiotów obecnych na rynku.

Rok 2022 był bardzo burzliwy dla branży energetycznej. Napiętej sytuacji, wywołanej wojną za wschodnią granicą, towarzyszyły podwyżki cen. Burzliwe dyskusje generowały też np. zmiany składów zarządów.

W dyskusjach dało się odczuć wyraźny niepokój – w krótkim okresie nałożyło się na siebie wiele negatywnych zjawisk (postępująca inflacja, wzrastające ceny surowców i energii, wojna, skutki pandemii COVID-19), co znajdywało wyraz także w treściach odnoszących się do badanych podmiotów. W wielu przypadkach nie dało się także uciec od dyskusji politycznych.

Dla większości Polaków najważniejszym tematem jest odczuwalny w portfelach wzrost cen energii. Wiele wskazuje na to, że w 2023 r. w tym zakresie sytuacja nie ulegnie poprawie, w związku z czym wyzwania komunikacyjne dla branży narastają. Niepewna pozostaje także sytuacja na rynku kluczowych surowców.