18 sierpnia 2023

Analiza · Inwestycje w OZE – badamy dyskusje odnośnie potencjału głównych sektorów

W przedstawionej poniżej analizie sprawdziliśmy aktywność dyskusji w sieci na temat odnawialnych źródeł energii (OZE). Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

Badany okres obejmuje dyskusje od 1 listopada 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. Kwestia odnawialnych źródeł energii jest tematem budzącym emocje, tak wśród polityków, jak i internautów i zazwyczaj wywoływał niemałe dyskusje.

W badanym okresie największą liczbę wzmianek osiągnął temat nowelizacji ustawy wiatrakowej tzw. 10H, która w pierwotnej formie wprowadziła restrykcyjną zasadę odległościową, czyli dziesięciokrotność wysokości elektrowni wiatrowej jako minimalną odległość nowej inwestycji od istniejących zabudowań mieszkalnych i form ochrony przyrody.

Największy zasięg dyskusji osiągały treści krytyczne wobec aktualnego prawa. Mocnym echem odbijały się także dziennikarskie doniesienia – w nietrafionych, zdaniem redaktorów, inwestycjach ulokowano ponad 6,1 mld złotych.

Drugi pod względem zasięgu temat to ogłoszenie rządowego programu „Energia dla wsi”, który przewiduje wypłatę miliarda złotych na rozwój odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich.

Powyższe treści wywoływały wzrost zarówno ilości wzmianek, jak i zasięgu dyskusji.

Dużo wzmianek, ale relatywnie niewielki zasięg dyskusji wywołały tematy zablokowania rozwoju OZE w Polsce, przy jednoczesnej chęci badania nieprawidłowości w polityce energetycznej w latach 2007-2015 oraz przyjęcia autopoprawki, która nakazuje inwestorowi elektrowni wiatrakowej udostępniać co najmniej 10% mocy zainstalowanej na rzecz mieszkańców gminy.

Temat odnawialnych źródeł energii był najszerzej komentowany w branży budownictwa. Osiągnął on wówczas najwięcej wzmianek, interakcji oraz odnotował największy zasięg dyskusji. Brane pod uwagę przy tym badaniu były również gałęzie rolnictwa, handlu, a właściwie placówek handlowych oraz przemysłu.

W kwestii kontekstów tematycznych, na prowadzeniu była również branża budowlana. Osiągnęła ona najwięcej wzmianek w badanych kontekstach.

Sporo mówiło się o kryzysie i wzrastających kosztach w energetyce. Internauci skarżyli się, że mimo dofinansowań na OZE, koszty instalacji paneli fotowoltaicznych czy pompy ciepła nadal są bardzo wysokie i niewielu stać na takie rozwiązanie.

W temacie produkcji OZE PGE stwierdziło, że zmniejszenie odległości wiatraka od zabudowań do 500 m pozwoli na zrealizowanie w Polsce większej liczby projektów.

Popularnym kontekstem były również problemy w osiągnięciu pełni możliwości w zakresie tego rodzaju inwestycji, ponieważ sieci przesyłowe ze względu na swój wiek mają duże ograniczenia. W dyskusjach sugerowano m.in. dopuszczenie kapitału prywatnego do inwestycji, aby szybciej osiągnąć neutralność energetyczną.

Podczas badania sentymentu wypowiedzi zauważono, że przypadku każdej badanej branży udział procentowy jest na podobnym poziomie, a ilość negatywnych wypowiedzi przeważa nad pozytywnymi. Wpływ na tę sytuację mają m.in. wzrastające ceny prądu i gazu oraz przeciągająca się tzw. zielona rewolucja.

W temacie rolnictwa przewijał się temat wyspy Bornholm, która ma być społecznością neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla, opartą na zrównoważonej energii odnawialnej. Wielu internautów życzyłoby sobie przyspieszenia tego procesu także w skali całego kraju. Negatywne opinie dotyczyły głównie tematów politycznych, dotyczących rozwoju OZE w rolnictwie – obecnie poziom zaufania w przyspieszenie postępu jest raczej niski.

Negatywne opinie o placówkach handlowych dotyczą deficytu rowerów, samochodów, węgla czy gazu, spowodowanych niedostępnością surowców energetycznych oraz półprzewodników. Pozytywnym, echem odbił się natomiast komunikat sieci Biedronka, która podpisała umowę z firmą Grow Energy. Na jej podstawie  do końca 2025 roku 2 tysiące sklepów sieci zostanie wyposażone w instalacje fotowoltaiczne.

W branży budowlanej pozytywnie odbierany jest coraz większy odsetek domów jednorodzinnych, które mają zainstalowane panele fotowoltaiczne. Minusem dla ich właścicieli są jednak koszty instalacji, które mimo dotacji z rządu są wysokie. Negatywne opinie dotyczyły również problemów w kwestii budowy farm wiatrakowych, powodowanych przez regulacje prawne.

Pozytywne opinie w branży przemysłowej, dotyczyły możliwości oparcia na energii z wodoru praktycznie każdej gałęzi przemysłu. Dla tej branży również konieczne jest, aby władze forsowały rozwiązania strukturalne, które zapewnią przemysłowi tanią, czystą energię odnawialną. Kluczowy w tej kwestii jest rozwój energetyki wiatrowej oraz sieci elektroenergetycznych.

Na podstawie przedstawionej analizy widzimy, że w Polsce temat OZE jest niewątpliwie gorący. Na terenie kraju działa wiele firm oferujących dostawę energii odnawialnej.

Według popularnej narracji, w celu niedopuszczenia do kryzysu energetycznego w kraju konieczne jest wprowadzenie rozwiązań systemowych, które obejmą większość branż i pozwolą ograniczyć zużycie szkodliwych dla środowiska paliw kopalnych. W związku ze skomplikowaną sytuacją na arenie międzynarodowej, Polacy odczuli wzrastające koszty energii. Pojawiło się też wiele obaw, czy to w zakresie dostępności surowców energetycznych, czy też, w skrajnych przypadkach, o przerwy w dostawie energii elektrycznej (tzw. blackout) lub ciepła. W tym przypadku odnawialne źródła energii stanowią zapewniającą większa niezależność alternatywę dla tradycyjnych paliw kopalnych.

W ubiegłym roku, wzrost produkcji energii z OZE osiągnął aż 125%. Jeśli chodzi o moc osiągalną w zakresie odnawialnych źródeł energii, fotowoltaika pozostaje na pierwszym miejscu. Rozwija się także rynek magazynów energii: w sektorze prywatnym największy magazyn o mocy 123,85 MW i pojemności 532 MWh zbuduje firma Columbus Energy z Krakowa. Wielu internautów oczekuje także zniesienia zasady 10H, co odblokuje rozwój farm wiatrowych.