17 sierpnia 2023

[ANALIZA] Sytuacja centrów handlowych w kraju – badanie dyskusji

Sytuacja ekonomiczna komplikuje się, zarówno w Polsce, jak i w całym regionie. Jeszcze na początku roku, uznane redakcje branżowe publikowały treści dotyczące badań, z których wynikało, że Polacy o wiele mniej chętnie odwiedzają centra handlowe. Za główne powody takiego stanu rzeczy uznawano skutki gospodarcze pandemii COVID-19 oraz inflację – wojna za naszą wschodnią granicą jedynie wzmocniła procesy negatywne.

Jak w sieci kształtowały się dyskusje dotyczące tego tematu? Jakie emocje budziły? Zapraszamy do zapoznania się z wynikami niniejszej analizy.

Biorąc pod uwagę przyjęty przedział czasowy badania (1 luty – 18 maja 2022 r.), na podstawie zaprezentowanych rezultatów można określić, że popularność tematu była stosunkowo wysoka.

Dane dotyczące niekorzystnej tendencji ukazały się na początku lutego, natomiast już w drugiej połowie miesiąca odnotowano treści, które przedstawiane zjawiska poddawały w wątpliwość. Z kolei od kwietnia w przestrzeni medialnej ukazywały się dane, według których spadek odwiedzalności centrów handlowych sukcesywnie niweluje się.

W czołówce zestawienia najaktywniejszych miejsc dyskusji odnotowano liczną obecność portali informacyjnych o tematyce biznesowej i gospodarczej. Aktywnym kanałem dyskusji był także Facebook. Warto zauważyć, że istotna część wypowiedzi internautów (szczególnie w obrębie portali money.pl i biznes.interia.pl) miała charakter negatywny.

Najbardziej emocjonalne reakcje generowały pierwsze doniesienia na temat danych, z których wyłaniała się katastrofalna wizja wyników galerii handlowych. Wraz z upływem czasu, dyskusja ta tonowała się, jednak treści negatywne wciąż osiągały wyraźną przewagę nad pozytywnymi.

W obrębie badanych fraz, internauci aktywnie dyskutowali o sytuacji politycznej regionu, bardzo często wzmiankując inwazję Rosji na Ukrainę. Widoczne były również konteksty wypowiedzi związane z inflacją i sytuacją finansową spółek operujących na rynku.

Jakie refleksje na temat otaczającej rzeczywistości można snuć na podstawie pozyskanych danych? Doniesienia medialne, publikowane w badanym okresie, świadczą, że fazę dołka odwiedzalności galerie handlowe mają już za sobą i obecnie Polacy znacznie chętniej, niż jeszcze na początku roku, odwiedzają tego rodzaju obiekty. Jednocześnie napięta sytuacja polityczna w regionie odbija się również na branży handlowej. Nie bez znaczenia pozostaje kondycja polskiej gospodarki, dla której ostatnie lata nie były zbyt łatwe.